خرید آنلاین بلیط

======

امکانات پارک

پارک آبی: سرسره های «پیچشی، یو، سرعتی، مسابقه‌ای و سقوط آزادساده و لوپدار»، سیاه چال، چاله فضایی، رودخانه وحشی، دریاچه موج، محل بازی کودکان و مهدکودک «مخصوص بانوان»، 
وی آی پی: استخر،
سونای خشک و بخار،،اتاق برف،جکوزی و بدنسازی
خدمات شارژی: رستوران، کافی شاپ، آبمیوه فروشی، سفره خانه سنتی، سینما شش بعدی، قلعه وحشت،
ماساژ، حمام ترکی، نقش حنا، فیش اسپا و عکاسی «مخصوص آقایان»
مرکز خرید: آیس پک «بستنی و آبمیوه»، تعطیلات «پوشاک»، شهربازی پارس«شهربازی»، مای لند اکسپرس«خشکشویی» و سیر و سفر« آژانس اتومبیل کرایه»

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات تکمیلی بر روی هر کدام از امکانات کلیک کنید.

 

دهکده آبی پارس
لذت ، شادی و
یک تفریح کامل

برنامه کاری پارک

تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۴ شنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۵ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۵ یکشنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۶ دوشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان​

۱۳۹۷/۰۱/۰۶ دوشنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIP هفتاد و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIP هفتاد و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۰۸ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۹ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۹ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۰۹ پنجشنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۰ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۰ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۳ بامداد روز بعد بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۱۱ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۱ شنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۲ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۲ یکشنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۳ دوشنبه بانوان تعطیل تعطیل

به مناسبت روز طبیعت مجموعه تعطیل می باشد

۱۳۹۷/۰۱/۱۳ دوشنبه آقایان تعطیل تعطیل

به مناسبت روز طبیعت مجموعه تعطیل می باشد

تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ شنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۵ یکشنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۶ دوشنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIP هفتاد و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۰۸ چهارشنبه ۸ صبح الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۹ پنجشنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۰ جمعه ۸ صبح الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۰ جمعه ۸ صبح الی ۳ بامداد روز بعد بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۱۱ شنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۲ یکشنبه ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۳ دوشنبه تعطیل تعطیل

به مناسبت روز طبیعت مجموعه تعطیل می باشد

تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ شنبه ۸ صبح الی ۱۸ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۵ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۸ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۶ دوشنبه ۸ صبح الی ۱۸ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان​

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۸ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIP هفتاد و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۰۹ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۹ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۸ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جزییات بیشتر-کلیک کنید

۱۳۹۷/۰۱/۱۱ شنبه ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۲ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۸ ۳۰

قیمت بلیط VIP چهل و پنج هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۱۳ دوشنبه تعطیل تعطیل

به مناسبت روز طبیعت مجموعه تعطیل می باشد

تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۸ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۷/۰۱/۰۴ شنبه آقایان ۱۹ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

تاریخ روز توضیحات
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ دوشنبه

به مناسبت روز طبیعت مجموعه در هر دو سانس بانوان و آقایان تعطیل می باشد.

تخفیف های گروهی

و دوره ای

نظر سنجی

به نظر شما دمای آب داخل دهکده آبی پارس چگونه است؟

  گرم
  سرد
  مطلوب

طراحی شده برای

تمام سنین

اپلیکیشن موبایل

برای دریافت اپلیکیشن موبایل دهکده آبی پارس، روی آیکون پلتفرم گوشی یا تبلت خود کلیک کنید.

        

تجربه ای ناب و فراموش نشدنی

درباره ما

دهکده آبی پارس یک پارک آبی سرپوشیده و چهارفصل است که آقایان و بانوان به طور مجزا می توانند از آن استفاده کنند. این پارک بزرگترین پارک آبی سرپوشیده در خاورمیانه است که با آخرین تکنولوژی روز دنیا و استاندارهای بین المللی در فضایی بالغ بر ۱۴هزار متر مربع احداث شده است. و از تاریخ ۲۴ اسفند ۸۹ پذیرای علاقه مندان است. این مجموعه ظرفیت پذیرش دوهزار نفر به طور همزمان را دارا می باشد که این عدد در طول یک روز به حدود 5هزار نفر هم می رسد.

نمایش کامل

تفریح و هیجان با

استانداردهای جهان

نشانی دفتر تهران

میرداماد ساختمان ۴۸۲ طبقه سوم شرقی واحد ۲۹

 

نشانی پارک : مسیر اول
کیلومتر۲۲ اتوبان تهران-کرج
رو به روی ایستگاه متروی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر دوم
اتوبان همت ، انتهای اتوبان شهید خرازی
خروجی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر سوم
جاده مخصوص کرج ، بعد از نفت پارس
اولین ورودی ، لاین کند رو ، خیابان شهدا

تماس با دفتر تهران

۰۲۱۸۸۸۸۸۸۵۷

۰۲۱۵۷۸۳۱

تماس با پارک

۰۲۶۳۶۱۱۶

ارایه پیشنهادات و انتقادات