امکانات پارک

پارک آبی: سرسره های «پیچشی، یو، سرعتی، مسابقه‌ای و سقوط آزادساده و لوپدار»، سیاه چال، چاله فضایی، رودخانه وحشی، دریاچه موج، محل بازی کودکان و مهدکودک «مخصوص بانوان»، 
وی آی پی: استخر، سونای خشک و بخار،جکوزی و بدنسازی
خدمات شارژی: رستوران، کافی شاپ، آبمیوه فروشی، سفره خانه سنتی، سینما شش بعدی، قلعه وحشت، ماساژ، حمام ترکی، نقش حنا، فیش اسپا و عکاسی «مخصوص آقایان»
مرکز خرید: آیس پک «بستنی و آبمیوه»، تعطیلات «پوشاک»، شهربازی پارس«شهربازی»، مای لند اکسپرس«خشکشویی» و سیر و سفر« آژانس اتومبیل کرایه»

 

=== خرید آنلاین بلیط ===

دهکده آبی پارس
لذت ، شادی و
یک تفریح کامل

برنامه کاری پارک

تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ یکشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ دوشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ چهارشنبه بانوان ( ۵ عصر الی ۱۲ شب ) ۱۷ الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ پنجشنبه بانوان تعطیل تعطیل به علت شهادت حضرت فاطمه (س) سانس بانوان تعطیل می باشد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ پنجشنبه آقایان ۱۵ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰ به علت شهادت حضرت فاطمه (س) فقط سانس آقایان از ساعت ۱۵ الی ۳ بامداد روز بعد برقرار میباشد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ یکشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ دوشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ چهارشنبه بانوان ( ۵ عصر الی ۱۲ شب ) ۱۷ الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ یکشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ دوشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ چهارشنبه بانوان ( ۵ عصر الی ۱۲ شب ) ۱۷ الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ یکشنبه بانوان تعطیل تعطیل
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ یکشنبه آقایان تعطیل تعطیل
تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۸ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ یکشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ دوشنبه ۸ صبح الی ۲۴ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ پنجشنبه ۱۵ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰ به علت شهادت حضرت فاطمه (س) فقط سانس آقایان از ساعت ۱۵ الی ۳ بامداد روز بعد برقرار میباشد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ یکشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ دوشنبه ۸ صبح الی ۲۴ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ پنجشنبه ۱۸ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ یکشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ دوشنبه ۸ صبح الی ۲۴ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ پنجشنبه ۱۸ الی ۳ بامداد روز بعد ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ یکشنبه تعطیل تعطیل
تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ چهارشنبه ( ۵ عصر الی ۱۲ شب ) ۱۷ الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ پنجشنبه تعطیل تعطیل به علت شهادت حضرت فاطمه (س) سانس بانوان تعطیل می باشد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ چهارشنبه ( ۵ عصر الی ۱۲ شب ) ۱۷ الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ چهارشنبه ( ۵ عصر الی ۱۲ شب ) ۱۷ الی ۲۴ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ یکشنبه تعطیل تعطیل
تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۰
تاریخ روز توضیحات
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ یکشنبه

بزرگترین پارک سرپوشیده در خاورمیانه

سرمایه گذاری

آیا مایلید در درآمد دهکده آبی پارس سهیم باشید؟


دهکده آبی پارس، تنها پارک آبی استاندارد و بزرگترین پارک آبی سرپوشیده در ایران، برای توسعه و تکمیل خدمات خود، ازعلاقه مندان به سرمایه گذاری دعوت به عمل می آورد تا در این مهم مشارکت نمایند.

در صورت تمایل به مشارکت یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۸۸۸۸۵۷  (داخلی ۴) تماس حاصل فرمایید.

تجربه ای دلپذیر و مهیج در

دریاچه موج

اخبار

قرعه کشی جشنواره جوایز میلیاردی انجام شد و جوایز به برندگان اهدا گردید.

خشکشویی دهکده آبی پارس آماده ارایه خدمات به مراجعه کنندگان است.

سرسره های جدید دهکده آبی پارس در تاریخ 27 اسفند 93 افتتاح گردید

سایت جدید دهکده آبی پارس راه اندازی شد

دربی پاییزی در پارک آبی به روایت تصویر

با ۱۰ هزار تومان بیشتر از قیمت بلیط پیامکی میتوانید بلیط وی آی پی بخرید.

تخفیف های گروهی

و دوره ای

نظر سنجی

به نظر شما دمای آب داخل دهکده آبی پارس چگونه است؟

  گرم
  سرد
  مطلوب

طراحی شده برای

تمام سنین

اپلیکیشن موبایل

برای دریافت اپلیکیشن موبایل دهکده آبی پارس، روی آیکون پلتفرم گوشی یا تبلت خود کلیک کنید.

        

تجربه ای ناب و فراموش نشدنی

درباره ما

دهکده آبی پارس یک پارک آبی سرپوشیده و چهارفصل است که آقایان و بانوان به طور مجزا می توانند از آن استفاده کنند. این پارک بزرگترین پارک آبی سرپوشیده در خاورمیانه است که با آخرین تکنولوژی روز دنیا واستاندارهای بین المللی در فضایی بالغ بر ۱۴هزار متر مربع احداث شده است. و از تاریخ ۲۴ اسفند ۸۹ پذیرای علاقه مندان است. این مجموعه ظرفیت پذیرش دوهزار نفر به طور همزمان را دارا می باشد که این عدد در طول یک روز به حدود 5هزار نفر هم می رسد.

نمایش کامل

تفریح و هیجان با

استانداردهای جهان

نشانی دفتر تهران

میرداماد ساختمان ۴۸۲ طبقه سوم شرقی واحد ۲۹

 

نشانی پارک : مسیر اول
کیلومتر۲۲ اتوبان تهران-کرج
رو به روی ایستگاه متروی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر دوم
اتوبان همت ، انتهای اتوبان شهید خرازی
خروجی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر سوم
جاده مخصوص کرج ، بعد از نفت پارس
اولین ورودی ، لاین کند رو ، خیابان شهدا

تماس با دفتر تهران

۰۲۱۸۸۸۸۸۸۵۷


تماس با پارک

۰۲۶۳۶۱۱۶

ارایه پیشنهادات و انتقادات