با 15 هزار تومان بیشتر از قیمت بلیط پیامکی میتوانید بلیط وی آی پی بخرید.

قیمت بلیط های وی آی پی کاهش یافت

مجموعه دهکده آبی پارس به دو بخش وی آی پی و اکونومی تقسیم بندی می شود. شما با خرید بلیط های وی آي پی می توانید از امکانات هر دو مجموعه استفاده نمایید. از این پس دهکده آبی پارس با کاهش قیمت بلیط های وی آی پی خود، این فرصت را برای شما عزیزان فراهم کرده است که تنها با پرداخت 15 هزار تومان بیشتر از قیمت بلیط پیامکی، هم از امکانات اکونومی و هم وی آی پی استفاده نمایید.