دهکده آبی پارس

بلیط گیشه براساس مصوبه تربیت بدنی

نرخ مصوب تربیت بدنی عادی = 70 هزار تومان

 نرخ مصوب تربیت بدنی وی آی پی = 100 هزار تومان

 جهت استفاده از تخفیف ارائه کد یا پیامک تخفیف الزامیست.

بلیط عادیبه معنای استفاده از کلیه امکانات پارک آبی می باشد. 

بلیط VIP :به معنای استفاده ازکلیه امکانات پارک آبی وامکانات VIP شامل استخرشیشه ای،سونا خشک،سونا بخار، سونا سرد،جکوزی،بدنسازی و....،از ورود تا خروج متفاوت باشید با رختکن ها ، سرویس ها ،دوش ها و ورودی متفاوت