امکانات پارک

پارک آبی: سرسره های «پیچشی، یو، سرعتی، مسابقه‌ای و سقوط آزادساده و لوپدار»، سیاه چال، چاله فضایی، رودخانه وحشی، دریاچه موج، محل بازی کودکان و مهدکودک «مخصوص بانوان»، 
وی آی پی: استخر، سونای خشک و بخار،جکوزی و بدنسازی
خدمات شارژی: رستوران، کافی شاپ، آبمیوه فروشی، سفره خانه سنتی، سینما شش بعدی، قلعه وحشت، ماساژ، حمام ترکی، نقش حنا، فیش اسپا و عکاسی «مخصوص آقایان»
مرکز خرید: آیس پک «بستنی و آبمیوه»، تعطیلات «پوشاک»، شهربازی پارس«شهربازی»، مای لند اکسپرس«خشکشویی» و سیر و سفر« آژانس اتومبیل کرایه»

 

=== خرید آنلاین بلیط ===

دهکده آبی پارس
لذت ، شادی و
یک تفریح کامل

برنامه کاری پارک

تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ دوشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ دوشنبه آقایان ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه آقایان ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ پنجشنبه بانوان ۷ صبح الی ۱۹ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ پنجشنبه آقایان ۲۰ الی ۴ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ جمعه آقایان استثنا این هفته ۸ الی ۱۸ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ شنبه بانوان تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ شنبه آقایان تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ یکشنبه بانوان تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ یکشنبه آقایان تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ دوشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ دوشنبه آقایان ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سه شنبه آقایان ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ پنجشنبه بانوان ۷ صبح الی ۱۹ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ پنجشنبه آقایان ۲۰ الی ۴ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ جمعه آقایان ۸ الی ۲۴ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ شنبه آقایان ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ دوشنبه ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ چهارشنبه ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ پنجشنبه ۲۰ الی ۴ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ جمعه استثنا این هفته ۸ الی ۱۸ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ شنبه تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ یکشنبه تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ دوشنبه ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سه شنبه ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ چهارشنبه ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ پنجشنبه ۲۰ الی ۴ بامداد روز بعد ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ جمعه ۸ الی ۲۴ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ شنبه ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ دوشنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ پنجشنبه ۷ صبح الی ۱۹ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ شنبه تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ یکشنبه تعطیل تعطیل به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا پارک آبی تعطبل میباشد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ دوشنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ پنجشنبه ۷ صبح الی ۱۹ ۲۵ قیمت بلیط VIP چهل هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ شنبه ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۶ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه آقایان ۱۷ الی ۲۴ ۲۰ قیمت بلیط VIP سی و پنج هزارتومان
تاریخ روز توضیحات

بزرگترین پارک سرپوشیده در خاورمیانه

سرمایه گذاری

آیا مایلید در درآمد دهکده آبی پارس سهیم باشید؟


دهکده آبی پارس، تنها پارک آبی استاندارد و بزرگترین پارک آبی سرپوشیده در ایران، برای توسعه و تکمیل خدمات خود، ازعلاقه مندان به سرمایه گذاری دعوت به عمل می آورد تا در این مهم مشارکت نمایند.

در صورت تمایل به مشارکت یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۸۸۸۸۵۷  (داخلی ۴) تماس حاصل فرمایید.

تجربه ای دلپذیر و مهیج در

دریاچه موج

اخبار

قرعه کشی جشنواره جوایز میلیاردی انجام شد و جوایز به برندگان اهدا گردید.

خشکشویی دهکده آبی پارس آماده ارایه خدمات به مراجعه کنندگان است.

سرسره های جدید دهکده آبی پارس در تاریخ 27 اسفند 93 افتتاح گردید

سایت جدید دهکده آبی پارس راه اندازی شد

دربی پاییزی در پارک آبی به روایت تصویر

با 15 هزار تومان بیشتر از قیمت بلیط پیامکی میتوانید بلیط وی آی پی بخرید.

تخفیف های گروهی

و دوره ای

نظر سنجی

به نظر شما دمای آب داخل دهکده آبی پارس چگونه است؟

  گرم
  سرد
  مطلوب

طراحی شده برای

تمام سنین

اپلیکیشن موبایل

برای دریافت اپلیکیشن موبایل دهکده آبی پارس، روی آیکون پلتفرم گوشی یا تبلت خود کلیک کنید.

        

تجربه ای ناب و فراموش نشدنی

درباره ما

دهکده آبی پارس یک پارک آبی سرپوشیده و چهارفصل است که آقایان و بانوان به طور مجزا می توانند از آن استفاده کنند. این پارک بزرگترین پارک آبی سرپوشیده در خاورمیانه است که با آخرین تکنولوژی روز دنیا و استاندارهای بین المللی در فضایی بالغ بر ۱۴هزار متر مربع احداث شده است. و از تاریخ ۲۴ اسفند ۸۹ پذیرای علاقه مندان است. این مجموعه ظرفیت پذیرش دوهزار نفر به طور همزمان را دارا می باشد که این عدد در طول یک روز به حدود 5هزار نفر هم می رسد.

نمایش کامل

تفریح و هیجان با

استانداردهای جهان

نشانی دفتر تهران

میرداماد ساختمان ۴۸۲ طبقه سوم شرقی واحد ۲۹

 

نشانی پارک : مسیر اول
کیلومتر۲۲ اتوبان تهران-کرج
رو به روی ایستگاه متروی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر دوم
اتوبان همت ، انتهای اتوبان شهید خرازی
خروجی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر سوم
جاده مخصوص کرج ، بعد از نفت پارس
اولین ورودی ، لاین کند رو ، خیابان شهدا

تماس با دفتر تهران

۰۲۱۸۸۸۸۸۸۵۷


تماس با پارک

۰۲۶۳۶۱۱۶

ارایه پیشنهادات و انتقادات